Nowe amerykańskie zalecenia dotyczące RZS

Robocza wersja zaleceń American College of Rheumatology 2020 dotyczących leczenia RZS. Z ciekawostek:
1. Preferuje się rozpoczynanie terapii lekami DMARD bez początkowej sterydoterapii (nawet krótkotrwałej)
2. U chorych z umiarkowaną bądź wysoką aktywnością choroby lekiem początkowym powinien być metotreksat, z niską - hydroksychlorochina