CRP (białko C-reaktywne)

CRP to białko wytwarzane przez wątrobę w reakcji na stan zapalny. Również niektóre zaburzenia autoimmunologiczne i choroby przewlekłe mogą również powodować stan zapalny być przyczyną podwyższonego poziomu CRP. U osób zdrowych poziom białka c-reaktywnego we krwi jest niski. Nieznacznie wyższy niż normalny poziom CRP nie musi oznaczać, że masz chorobę wymagającą leczenia. Istnieją inne czynniki, które mogą podnieść poziom CRP. Należą do nich: wiek, palenie papierosów, otyłość i brak ruchu.

Kiedy oznaczamy poziom CRP?

Przy podejrzeniu stanów zapalnych, takich jak:

Infekcje bakteryjne, grzybicze, wirusowe.

Nieswoiste zapalenie jelit n. p. choroba Leśniowskiego- Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń lub reumatoidalne zapalenie stawów
Inne (nowotwory, zapalenia naczyń, urazy)

Jeśli i zdiagnozowano już infekcję lub masz chorobę przewlekłą, ten test może posłużyć do monitorowania leczenia. Poziomy CRP rosną i spadają w zależności od nasilenia stanu zapalnego. Jeśli poziom CRP spadnie, jest to znak, że leczenie zapalenia działa.

Test CRP jest czasami mylony z testem CRP o wysokiej czułości (hs). Chociaż oba mierzą CRP, są używane do diagnozowania różnych stanów. Test hs-CRP mierzy znacznie niższe poziomy CRP. Służy do sprawdzania ryzyka chorób serca.