CHOROBY REUMATYCZNE NIE ZWIĘKSZAJĄ RYZYKA ZACHOROWANIA ANI CIEŻKIEGO PRZEBIEGU COVID-19

W The Lancet Rheumatology David Saadoun i wsp. przedstawiają wieloośrodkowe badanie z udziałem 3028 pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, osiową spondyloartropatią, toczniem rumieniowatym układowym, zespołem Sjogrena i olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic, z sześciu ośrodków referencyjnych w Europie (Francja, Niemcy, Włochy, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania). Pacjenci pochodzili z dobrze opisanych i dobrze scharakteryzowanych kohort. Zgłaszana częstość występowania przeciwciał SARS-CoV-2, przyjęć do szpitala i zgonów była taka sama jak w populacji ogólnej.
https://www.thelancet.com/.../PIIS2665-9913(21.../fulltext