Odczyn Biernackiego (OB)

OB czyli Odczyn Biernackiego to rodzaj badania krwi, które mierzy, jak szybko opadają erytrocyty (czerwone krwinki).  Szybsze niż normalnie tempo może wskazywać na stan zapalny w organizmie. Może to być reakcja na infekcję lub uraz. Podwyższone OB występuje czasem u osób zdrowych n.p. w czasie ciąży.

CRP (Białko C-reaktywne)

CRP to białko wytwarzane w reakcji na stan zapalny. Również niektóre zaburzenia autoimmunologiczne i choroby przewlekłe mogą powodować stan zapalny i być przyczyną podwyższonego poziomu CRP. Nieznacznie wyższy niż normalny poziom CRP może być związany w wiekiem, paleniem papierosów, otyłością a nawet brakiem ruchu.

Czynnik reumatoidalny (RF)

Czynnik reumatoidalny (RF) jest przeciwciałem wykorzystywanym w diagnostyce reumatoidalnego zapalenie stawów rzs (u około 70%chorych) oraz u chorych na inne choroby tkanki łącznej (zespół Sjögrena i inne). W niskich mianach jest wykrywany także u około 3-5% osób zdrowych szczególnie po 60 roku życia.

aCCP

Przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi, autoprzeciwciała anty-CCP są charakterystyczne dla reumatoidalnego
zapalenia stawów. W przeciwieństwie do RF jest badaniem bardzo charakterystycznym i bardzo rzadko występuje w innych chorobach.

ANA

Wykrycie przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) we krwi w większości przypadków może wskazywać na chorobę autoimmunologiczną (n.p. toczeń rumieniowaty, twardzina układowa, zespół Sjögrena i in.) Przeciwciała występujące w niskim mianie można stwierdzić również u osób zdrowych.

ANCA

Badanie ANCA polega na oznaczeniu we krwi przeciwciał skierowanych przeciwko cytoplazmie neutrofilów, czyli przeciwko fragmentom własnych komórek.  Prawidłowo wynik jest ujemny. Wynik dodatni może wskazywać na obecność chorób z grupy zapaleń naczyń (GPA, MPA lub EGPA)

Kwas moczowy

Oznaczanie poziomu kwasu moczowego we
krwi jest wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu leczenia dny moczanowej. U wielu osób jednak mimo podwyższonego poziomu kwasu moczowego we krwi dna moczanowa się nie rozwija.

HLA B27

Obecność tego antygenu występuje bardzo często u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa oraz rzadziej na inne choroby z grupy spondyloartropatii seronegatywnych. W Polsce występuje u 8-10% ludzi i u większości nie powoduje choroby. 

HLA Cw6

Obecność tego antygenu występuje często u chorych na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów, szczególenie w tak zwanej postaci obwodowej. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, którzy mieli w rodzinie przypadki łuszczycy bądź łuszczycowego zapalenia stawów.