Odczyn Biernackiego OB

Erythrocyte sedimentation rate ESR

NA CZYM POLEGA BADANIE?

Odczyn Biernackiego to rodzaj badania krwi, które mierzy, jak szybko erytrocyty (czerwone krwinki) osiadają na dnie probówki zawierającej próbkę krwi. Zwykle czerwone krwinki osiadają stosunkowo wolno. Szybsze niż normalnie tempo może wskazywać na stan zapalny w organizmie. Może to być reakcja na infekcję lub uraz. Zapalenie może być również oznaką przewlekłej choroby, zaburzenia odporności lub innego stanu chorobowego. 

WYNIK PRAWIDŁOWY

Wynik prawidłowy (podawany w mm na godzinę - mm/h) wynosi do 15 - 20/h.
Ponieważ wartość OB zależy m.in. od wieku i płci można przeliczyć prawidłową wartość OB według wzoru:

Górna granica prawidłowego OB dla kobiet = (wiek+10)/2

dla mężczyzn = wiek/2
Przykładowo dla kobiety w wieku 50 lat górna granica normy = (50+10)/2 = 30 mm/h
WYNIK NIEPRAWIDŁOWY

Podwyższone OB mogą powodować:

 • Infekcja bakteryjna
 • olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
 • polimialgia reumatyczna, 
 • toczeń rumieniowaty
 • zapalenia naczyń
 • nowotwory: (n.p. chłoniaki, szpiczak)
 • zapalenia stawów
 • choroby nerek i serca
 • anemia
 • inne

DODATKOWE INFORMACJE

Podwyższone OB nie zawsze jest spowodowane chorobą. Oto stany, w których może być podwyższone OB u osób zdrowych:

 • ciąża
 • miesiączka
 • podeszły wiek
 • płeć żeńska
 • otyłość
Bardzo niskie OB - około 0 można spotkać w afibrynogenemii, agammaglobulinemi oraz czerwienicy prawdziwej.