Spirometria

Spirometria jest badaniem, które pozwalają na ocenę czynności płuc. Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu. Wykonuje się zwykle tzw. spirometrię podstawową, a często również spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela. Wykorzystywane jest w diagnostyce astmy lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz do oceny czynności płuc u pacjentów z chorobami śródmiąższowymi. Właśnie z tego drugiego powodu wykorzystywane jest w diagnostyce chorób reumatycznych. Zmiany śródmiąższowe płuc występują w takich chorobach, jak:

  • Reumatoidalne zapalenie stawów
  • Twardzina układowa
  • Zespół Sjögrena
  • Toczeń rumieniowaty układowy
  • Zapalenie skórno- mięśniowe i wielomięśniowe
Więcej o badaniu oraz jak się do niego przygotować w pliku poniżej:

BADANIE SPIROMETRYCZNE.pdf